4 سازمان بین‌المللی، آتش‌بس فوری در حلب را خواستار شدند