نحوه آزادسازی سهام عدالت و مرجع تقسیم سود اعلام شد