افزایش 25 درصدی واردات نفت ژاپن از ایران/ شرکت شواشل 55 درصد از نفت صادراتی ایران به ژاپن را دریافت می‌کند