مارک تونر: هدف نشست لوزان پایان دادن به درگیری ها است