قرارداد با فرانسه و کره جنوبی برای کاهش هدر رفت آب در ایران/ 20 سال دیگر به سطح جهانی می‌رسیم