دو کشته و پنج مصدوم در برخورد پراید با خاور در محور «گچساران - بهبهان»