دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس و دانش فسا فارس