انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه