افزایش ۲۵ درصدی ترافیک راه‌ها/ کاهش تردد خودروهای سنگین در جاده‌های کشور