سردار نقدی: برخی ایراد می‌گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم/ ارزش محصولات باغ فدک 60 میلیارد بود