ترکیه خواستار توقف عملیات جنگنده‌های روسیه در حلب شد