درخواست لغو فرمان السیسی برای فروش ویلا به پادشاه بحرین در شرم الشیخ