کار تروریست‌ها در حلب تمام شده بود/آمریکا با پیگیری طرح «آتش بس هدفمند» باعث نجات تروریست ها شد