«اوباما» حل بحران سوریه را در تداوم مذاکرات «چند جانبه» می بیند