ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی در «تاشکند» شرکت می‌کند