سفر رسمی نخست وزیر پاکستان به آذربایجان٬سرخط روزنامه های چاپ باکو/ 24 مهر