تسلط ارتش بر مناطقی در حلب/افزایش مناطق ملحق به آتش‌بس