هشدار مجدد اوباما به انتخاب ترامپ: اکنون رای‌گیری درباره خود دموکراسی است