کمبود سلاح و مهمات، از دلایل درگیری معارضان و تروریست‌ها است/ بیشتر گروه‌های تروریستی به سمت ریاض گرایش دارند