از احتمال اجماع اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بر حمایت از روحانی تا هدف دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده