پرهزینه‌ترین خانوارهای ایرانی در کدام شهر زندگی می کنند؟ +سند