کیهان: امام حسین(ع) اسلام را حفظ کرد شما در فتنه 88 چه کردید؟!