دو مسئول آمریکایی بازنگری در ارائه کمک به ائتلاف متجاوز سعودی در یمن را خواستار شدند