کاخ سفید: کسری بودجه آمریکا به مرز 600 میلیارد دلار رسید