اجلاس لوزان: ثبات مواضع روسیه، عقب نشینی موقت آمریکا از تهدیدها