ترامپ: کمپین کلینتون کمک‌های عربستان و قطر را بازگرداند