جهت‌دهی به آزادسازی موصل، هدف مداخله ترکیه و عربستان در عراق است