دعای موسوی لاری برای اصولگراها و پیش‌بینی یک شکست مفتضح برای آنها/احمدی‌نژاد هندوانه چاقو نخورده بود