اوباما در باره جنگ با داعش با مشاوران خود تبادل نظر کرد