نشست مشورتی اوباما با اعضای گروه امنیت ملی خود درباره تروریست‌های داعش و سوریه