اعتراض شدید پیونگ یانگ به اولین رزمایش مشترک کره جنوبی و انگلیس