چرا مصر بر خلاف نظر عربستان به قطعنامه روسی رای مثبت داد