درگیری ها در سومالی 11 کشته و 50 هزار بی خانمان به جا گذاشت