درگیری های یک هفته ای در سودان جنوبی 60 کشته به جا گذاشت