اساسنامه فدراسیون کوهنوردی مورد تایید فدراسیون‌های جهانی است