انتخاب پادشاه آینده سرخط روزنامه های مالزی/ 24 مهر