جزئیات تازه از بازداشت تروریست هایی که قصد بمب‌گذاری در دو شهر فارس را داشتند