سازمان ملل از کشته شدن دست کم 11 نفر و آواره شدن 50 هزار نفر در سومالی خبر داد