کارنامه مسکن مهر پردیس؛ از فازهای نیمه‌کاره تا مدیران مردود