رویترز: با نزدیک شدن ارتش عراق به موصل، دودستگی میان تروریست‌های داعش مشهودتر شده است