اوباما در نشست با دستیارانش گزینه‌ها در سوریه را بررسی کرد