بمباران مواضع تروریست ها در دیرالزور به وسیله جنگنده های سوری