ایرانی‌ها از پسِ "عملیات ناممکن" برآمدند/ثبت رکورد بی‌سابقه در صنعت نیروگاهی جهان