امام جمعه اهل سنت شیراز از حمایت برخی کشورهای اسلامی از گروه های تکفیری انتقاد کرد