رویترز: با نزدیک شدن ارتش عراق به موصل، دودستگی بین تروریست‌های داعش مشهودتر شده است