جنگ یمن، یکی دیگر از مخمصه‌هایی است که اوباما برای رئیس‌جمهور بعدی به جا می‌گذارد