عربستان و سافت بانک صندوق سرمایه گذاری 100میلیارد دلاری تاسیس می کنند