انتقاد یک اصولگرا از آیت‌الله هاشمی: آقایی که می‌گوید نیازی به موشک نیست چرا تعداد زیادی محافظ دارد