تصویب قطعنامه تاریخی در یونسکو: مسجد الاقصی ارتباطی با دین یهود ندارد/ پیروزی بزرگ فلسطینی ها/ اسرائیل: تعلیق همکاری با یونسکو