BS Koshiyari-Shiv Prakash's public feud dims BJP chances in Uttarakhand